OSW Dojlidy plaża BOSiR
ul. Plażowa
15-502 Białystok
tel. 607 813 101
Wsparcie Województwa Podlaskiego
Serdeczne podziękowania dla Zarządu Województa Podlaskiego za wsparcie finansowe poprzez kampanię wizerunkową w sporcie!
12.08.2014
Akademickie Mistrzostwa Świata 2014
W dnaich 15-17 sierpnia 2014 odbędą się w Mińsku Akademickie Mistrzostwa Świata w kajakarstwie.
12.08.2014
Kajakarstwo Białystok 1 Kajakarstwo Białystok 2 Kajakarstwo Białystok 3 Kajakarstwo Białystok 4 Kajakarstwo Białystok 5

Województwo Podlaskie

Województwo PodlaskieWojewództwo Podlaskie - Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego

Kampania wizerunkowa poprzez sport z udziałem Uczniowskiego Klubu Sportowego Dojlidy jest realizowana w ramach projektu "Podlaskie - Odwieczna potrzeba natury" finansowanego z regionalnego programu operacyjnego województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, kampanii wizerunkowej poprzez sport.

strona www