O nas

Domeną działalności Klubu jest dziedzina sportu – kajakarstwo. Ideą Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz podejmowaniu działań edukacyjnych, społecznych charytatywnych oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport wskazując alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu bez nałogów. Dążymy by wszyscy zawodnicy byli zadowoleni i rozwijali się w maksymalnie możliwy sposób.

Celem Klubu jest:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  • Organizowanie zajęć sportowych dla zawodników w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  • Organizowanie zawodnikom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
  • Promocja i organizacja wolontariatu.
Przekaż dalej!