Polityka prywatności i plików cookies

Najważniejsze informacje:

  1. Komentując wpisy na naszej stronie, kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Nie udostępniamy tych danych żadnym podmiotom. Dokładamy również wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne i pozostały poufne.
  2. Twoje dane osobowe powierzam tylko zaufanym podmiotom, zajmującym się przetwarzaniem danych osobowych.
  3. Na naszej stronie wykorzystujemy wtyczki portali społecznościowych, które wzbogacają stronę o dodatkowe funkcjonalności – np. udostępnianie treści z naszej strony w serwisach, czy też subskrypcja naszego profilu w danym serwisie społecznościowym. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych.
  4. Na naszych stronach możemy zamieszczać filmy z serwisu YouTube. Oglądanie tych materiałów wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Cookies te są jednak ładowane dopiero w momencie odtwarzania filmu.
  5. Na naszej stronie, jak na większości innych, wykorzystujemy własne cookies w celu prawidłowego działania naszego serwisu.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest UKS Dojlidy Białystok Kajakarstwo, ul. Plażowa 15-502 Białystok, telefon 607-813-101 .

Przepisy RODO dają Ci różne uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś

Jest to lista praw potencjalnych. Oznacza to, że nie wszystkie będą Ci przysługiwać w przypadku każdej czynności przetwarzania danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować przez formularz.

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystam.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystam.

  • Gogler Brzeziński Suszko Sp. J.
  • Osoby, zajmujące się naszą stroną internetową, mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Cele i czynności przetwarzania.

KOMENTARZE

Komentowanie jest dobrowolne i wiąże się z wypełnieniem formularza. W formularzu należy podać adres e-mail oraz imię (nick). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zamieścić komentarz.

W dodanym komentarzu ogólnodostępne jest imię (nick). Adres e-mail jest przechowywany w bazie danych i nie jest wyświetlany w komentarzu.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane będą przetwarzane przez czas istnienia systemu komentarzy lub do momentu, gdy poprosisz o usunięcie komentarza.
Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych związanych z komentarzem, żądania ich usunięcia, a także do przeniesienia danych.

Możesz również skorzystać z formularza na stronie Prośba o dostęp do moich danych, aby zanonimizować Twoje komentarze.

KONTAKT.

Możesz skontaktować się z Nami drogą elektroniczną – poprzez e-mail bądź formularz kontaktowy. Korzystając z tego kanału, przekazujesz nam swój adres e-mail oraz inne dane osobowe zawarte w polach adresowych bądź treści e-maila. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach (adres e-mail) niezbędne, by umożliwić kontakt.

Twoje dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, wynikająca z rozpoczęcia przez Ciebie korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane mogą być przetwarzane również po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Treść korespondencji może być archiwizowana. Niestety trudno nam jednoznacznie określić przez jaki czas będziemy ją przechowywać.

Możesz domagać się, abyśmy przedstawili Ci historię naszej korespondencji. Jeżeli tylko została zarchiwizowana, otrzymasz taką możliwość.
Możesz również domagać się usunięcia Twojej korespondencji. Spełnimy Twoją prośbę, jeżeli tylko zarchiwizowanie naszej korespondencji nie będzie uzasadnione ze względu na nasz nadrzędny interes.

Cookies, Ciasteczka oraz inne skrypty i wtyczki

Cookies, to małe pliki tekstowe zapisywane przez stronę na Twoim urządzeniu. Pliki te zawierają informacje potrzebne do prawidłowego działania strony, dodają dodatkowe funkcjonalności, umożliwiają prowadzenie działań analitycznych, czy też reklamowych.

Chyba wszystkie strony używają Ciasteczek. Na pewno nasza. Może ona zapisywać na Twoim urządzeniu własne cookies (odczytywane przez skrypty strony) oraz cookies podmiotów trzecich (z których informacje przesyłane są do skryptów obsługiwanych przez serwery tych podmiotów.

AKCEPTACJA COOKIES

Przy pierwszych odwiedzinach bądź po usunięciu z urządzenia Ciasteczek naszej strony, pojawia się na stronie informacja o wykorzystywaniu przez naszą stronę Cookies. Możesz ustawić politykę względem Ciasteczek bezpośrednio z poziomu powiadomienia albo je zaakceptować. Ustawienia te możesz zmieniać również po akceptacji Ciasteczek. Służy do tego link Ustawienia Coockies.

WŁASNE COOKIES

Dzięki tym plikom strona może poprawnie działać. Oprócz tego może zaoferować dodatkowe funkcjonalności – np. po pierwszym komentarzu strona może „pamiętać” Twoje dane przy następnych komentarzach.

COOKIES OD PODMIOTÓW TRZECICH

Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie (pisaliśmy o tym wyżej). Wiąże się z to wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Poniżej znajdziesz listę wykorzystanych plików cookies na naszej stronie.

Google Analytics, to usługa oferowana przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Dane zebrane za pomocą tego narzędzia zazwyczaj są przechowywane na amerykańskich serwerach. Na szczęście firma Google LLC przystąpiła do programu EU-US Privacy Shield, który gwarantuje przestrzeganie wyśrubowanym norm zapisanych w europejskich przepisach.

Dodatkowo firma Google LLC udostępniła narzędzie blokujące zbieranie danych przez skrypty Google Analytics. Możesz również zablokować działanie tych skryptów w Ustawieniach Cookies.

A, jeżeli masz ochotę, możesz poczytać omówienie sposobów przetwarzania danych w Google Analytics oraz działań podjętych w trosce o ich poufność i bezpieczeństwo przygotowane przez dział prawny firmy Google.

NARZĘDZIA OBSŁUGUJĄCE FUNKCJONALNOŚCI UDOSTĘPNIANE PRZEZ SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stronie używamy wtyczek i narzędzi do obsługi funkcji oferowanych przez serwisy społecznościowe. Dzięki tym narzędziom możesz bezpośrednio z naszej strony podzielić się znalezionym u nas artykułem, czy też polubić nasz profil.

Gdy wchodzisz na stronę z taką wtyczką, skrypty wtyczki pobierają jej zawartość z serwera serwisu, obsługiwanego przez to narzędzie. Wtyczka dzieli się z oprogramowaniem serwera pewnymi danymi, np. numerem IP Twojego komputera.

Ogólnie mówiąc, takie narzędzia udostępniają administratorom serwisów społecznościowych informacje, że Twoja przeglądarka otworzyła naszą stronę. I wcale nie musisz być w tym celu zalogowany. Nie musisz mieć nawet konta w danym serwisie społecznościowym. A w przypadku posiadania konta w danym serwisie, takie dane zostaną przyporządkowane do posiadanego tam konta.
Dane te są przechowywane na serwerach należących do serwisu społecznościowego.

Jeżeli chciałbyś poznać cel i zakres gromadzonych i przetwarzanych przez te serwisy danych osobowych, zachęcam do przeczytania w wolnym czasie polityk prywatności serwisów społecznościowych, których wtyczki znajdziesz na mojej stronie.

Jeżeli masz konta w wyżej wymienionych serwisach, a nie chcesz, aby ich administratorzy wiedzieli, że odwiedzasz naszą stronę, musisz wylogować się przed odwiedzinami. Jeżeli nie chcesz, aby w ogóle wiedzieli o Twoich odwiedzinach, poszukaj w Internecie odpowiednich narzędzi do Twojej przeglądarki.

SERWISY Z MULTIMEDIAMI

YouTube

Czasami będziemy zamieszczać filmy dostępne w tym serwisie. Serwis YouTube należy do firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Skrypty umożliwiające oglądanie filmów bezpośrednio z naszej strony internetowej, podobnie jak wtyczki serwisów społecznościowych, przekazują różne dane na serwery serwisu, np. Twoje IP. Dodatkowo zapisują pliki Cookies.

Jednak pliki cookies zapisywane są tylko w przypadku odtwarzania filmu. Jeżeli jesteś zalogowany w serwisie, te dane zostaną przyporządkowane do Twojego konta.

Jeżeli chciałbyś poznać cel i zakres gromadzonych i przetwarzanych przez te serwisy danych osobowych, w wolnym czasie zachęcam do przeczytania ich polityk prywatności .

Logi serwera

Odwiedzając naszą stronę, pozostawiasz różne informacje na serwerze obsługującym naszą stroną. Te informacje, to logi serwera. Na serwerze zapisywane są między innymi: daty odwiedzin, numer IP odwiedzającego urządzenia, rodzaj systemu, a także oprogramowania użytego do odwiedzin.

Informacje zapisane w logach nie służą do Twojej identyfikacji. Dostęp do nich ma tylko administrator strony. Informacje zapisane w logach serwera nie są udostępniane nikomu oprócz osób administrujących serwerem oraz, tylko w uzasadnionych przypadkach, przedstawicielom służb posiadającym odpowiednie umocowanie prawne.