Utworzenie Polskiego Związku SUP – List Otwarty

Od kilku tygodni wioślarskie zakątki internetu rozgrzewa dyskusja na temat utworzenia formalnego związku SUP. Pojawiły się pomysły, pojawiły się osoby chętne do działania. A z tego wyłoniła się inicjatywa Jakuba Sitkowskiego. Zanim jednak o samej inicjatywie.

Dla mniej wtajemniczonych.

SUP, to skrót od angielskiego Stand Up Paddle, czyli wiosłowanie na stojąco. Służy do tego specjalnie zaprojektowana deska z wyglądu przypominająca deskę windsurfingową. Pływać na SUP-ie może każdy – bez względu na wiek i predyspozycje fizyczne. Pierwsze kroki, to opanowanie umiejętności utrzymania równowagi, a potem można już pływać.

Związek SUP

Przywołany wcześniej Jakub Sitkowski, doświadczony zawodnik oraz organizator supowych regat, chciałby skonsolidować środowisko i wspólnymi siłami stworzyć oficjalną organizację, przejmującą stery takich działań jak szkolenia, organizację regat m. in. o randze Mistrzostw Polski, promocję SUP jako dyscypliny sportowej itp.

Nasz Klub, popierając wszelkie idee mające na celu krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności te odbywające się na wodzie, postanowił przyłączyć się do tej inicjatywy. Dlatego poniżej zamieszczamy odezwę i List Otwarty Jakuba Sitkowskiego.

Szanowne Superki / Superzy

Na wstępie chciałem zaznaczyć, że szukamy alternatywy jednego kolektywu, bez pomijania jakiejkolwiek grupy społecznej działającej w SUP (surferzy, kajakarze, osoby niezwiązane z żadnym z tych środowisk). Wszyscy mamy cenne doświadczenie i wiedzę, jak lokalnie promować SUP, w czym często odnosimy sukcesy.

Ideą utworzenia związku sportowego nie jest ograniczenie działań lokalnych. Wręcz przeciwnie. Dzięki związkowi będzie możliwość szukania wsparcia dla Waszych projektów u wojewodów, w Ministerstwie Sportu oraz innych podmiotach typu fundacje czy stowarzyszenia.

Chcemy w to włączyć wszystkie grupy lokalne:

 • rekreacyjne
 • wyczynowe
 • zajmujące się działaniami z dziećmi
 • sportem dla niepełnosprawnych
 • Jeżeli jeszcze nie jesteście zrzeszeni w stowarzyszeniach, motywujemy Was do tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych. Będzie nam prościej działać!

Związku sportowego nie utworzymy w grupie roboczej na Facebooku. Trzeba się spotkać, wyjaśnić sobie kto co może zrobić dla tego sportu w Polsce. Kto ma możliwość poświęcenia własnego czasu i zdrowia. Kto ma na tyle odwagi, żeby stanąć na przeciw krytyce i pod presją umieć podejmować decyzje, bo takie sytuacje też będą miały miejsce. Chcemy przerwać impas i pchnąć rozwój dyscypliny SUP na wyższy poziom, pozyskując subwencje poprzez związek, w czym mam nadzieje wspólnie, ponad podziałami, będziemy się wspierać. Działajmy!

Warszawa, dnia 31 października 2019 r.

LIST OTWARTY

Szanowni Państwo,

Kierując się dobrem i chęcią rozwoju polskiego środowiska Stand Up Paddling, pragnę serdecznie zaprosić wszystkich przedstawicieli klubów sportowych zaangażowanych w działalność dyscypliny Stand Up Paddling do współpracy i podjęcia próby stworzenia niezależnego związku sportowego w tej dyscyplinie podczas pierwszego wspólnego spotkania założycielskiego, które odbędzie się w dniu 07.12.2019 w Warszawie przy ul.Stawki 2 Intraco Porządek obrad w załączeniu.

Celem spotkania jest utworzenie związku sportowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., który tworzą zgodnie z wymienioną ustawą wyłącznie kluby sportowe i który będzie mógł realizować współzawodnictwo na arenie krajowej w dyscyplinie Stand Up Paddling. Stąd też do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli klubów sportowych umocowanych zgodnie z zasadami reprezentacji.

Podczas spotkania planujemy również debatę, podczas której będziemy mieć okazję do omówienia kierunków, w których Stand UpPaddling może podążać.

Przedstawicieli klubów sportowych zainteresowanych udziałem w ww. spotkaniu prosimy o potwierdzenie chęci udziału mailowo na adres: sitkowskijakub@gmail.com do dnia 30.11.2019 Powyższe umożliwi prawidłową organizację spotkania. Jednocześnie informujemy, że klubom sportowym, które potwierdzą chęć udziału w ww. spotkaniu zostanie udostępniony projekt Statutu tworzonego związku sportowego.


Jakub Sitkowski

W załączeniu porządek obrad.

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zebrania Członków;
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 • Przyjęcie Porządku Obrad;
 • Stwierdzenie prawomocności obrad (udział co najmniej przedstawicieli 3 klubów sportowych);
 • Omówienie projektu Statutu Związku Sportowego;
 • Głosowanie nad przyjęciem treści Statutu;
 • Wybór władz Związku Sportowego zgodnie z treścią przyjętego Statutu;
 • Dyskusja nad przyszłością SUP;
 • Wolne wnioski;
 • Zamknięcie obrad.
Przekaż dalej!